Tvorba

Tvorba

Vytváříme původní audiovizuální díla a pomáháme klientům a tvůrcům rozvinout jejich projekt od nápadu až po produkt.

Studio – služby a ceník

Studio – služby a ceník

Provozujeme podcastové studio a co-workingový prostor. Poskytujeme technické i personální zázemí firmám, organizacím i jednotlivcům.

Vzdělávání

Vzdělávání

Pořádáme vzdělávací kurzy pro laickou i odbornou veřejnost a vytváříme komunitní prostředí pro tvůrčí a projektový rozvoj.

O nás

Subjektiv z.s. je nezisková organizace, jejíž hlavním posláním organizace je tvorba audiovizuálních děl, zejména mluveného slova. Nedílnou součástí aktivit je i vzdělávání, podpora kreativity a osobního rozvoje.