Pořádáme vzdělávací kurzy pro laickou i odbornou veřejnost a vytváříme komunitní prostředí pro tvůrčí a projektový rozvoj.